CHASE TAG ALTIMIRA (Parkour)

Els equips participants han d'estar formats per 4 persones (a partir de 12 anys), una d'aquestes asolirà el rol de capità/na. 

Més endavant, publicarem la normativa i dinàmica del joc.

Los equipos participantes deben estar formados por 4 personas (a partir de 12 años), de las cuales una asumirá el rol de capitán/a.

Más adelante, publicaremos la normativa i dinámica del juego.

Inscripcions aquí