Espai 3D

L'espai 3D que es troba en el Casal de Joves Altimira, sorgeix d'una iniciativa juvenil i és gestionat pel projecte EsplaiTech, un grup de joves estudiants que volen transmetre la seva passió per la tecnologia i la ciència, de manera dinàmica, a tothom que hi estigui interessat. Amb aquest espai es pretén donar suport al naixent món de la impressió 3D per tal d'apropar-la a la vida quotidiana, amb l'objectiu de trencar les fronteres entre aquesta nova tendència i la gent, sense importar l'edat ni els coneixements previs ni cap altre prejudici.

 

 

Per tal d'aconseguir aquest objectiu, s'ofereixen cursos i activitats de diferents nivells i competències, tant destinats als centres educatius com a particulars que estiguin interessats en aprendre o augmentar els seus coneixements sobre la matèria en qüestió. A més a més, per a totes aquelles persones que ja tinguin aquests coneixements, però, que no disposin de la possibilitat de poder imprimir les seves pròpies peces, aquest espai ofereix un servei d'impressió 3D a disposició.

El projecte EsplaiTech ofereix als alumnes dels centres educatius la possibilitat de conèixer el fascinant món de la impressió 3D gràcies als cursos que s'ofereixen.

Cursos actuals

Visita i aprèn al Fablab. Aquest servei pretén oferir als estudiants de Cerdanyola un primer apropament al món del disseny i la impressió 3D, realitzant una visita al centre de treball Fablab. Anàlogament com un professor de plàstica o d'història organitza excursions a museus per a complementar el seu temari, nosaltres hem dissenyat aquesta activitat per a les assignatures tecnològiques o de disseny.

En aquest curs els alumnes realitzaran les següents activitats:

 • Introducció al món de la impressió 3D. 
 • Disseny d'una peça 3D.
 • Calibrat i configuració de les impressores 3D.
 • Generació del codi Gcode.
 • Impressió 3D de la peça dissenyada.

Condicions de l'activitat:

 • L'activitat tindrà una durada de 2 hores.
 • El màxim d'alumnes permesos són 20-30.
 • Per a realitzar la reserva de l'activitat es farà mitjançant el correu de contacte on s'ajustarà l'hora, el dia i qualsevol altra condició en particular que presenti l'escola.

El preu de l'activitat és de 5€ per alumne i s'haurà d'abonar una setmana abans del dia acordat per a realitzar el curs. En el cas que l'import no sigui abonat en aquest termini es cancel·larà la reserva. Per a informació adicional referir-se al correu de contacte.

Inscripció al curs "visita i aprèn al Fablab": https://goo.gl/forms/uu51UfVNtd01Z9z33

El projecte EsplaiTech ofereix a qualsevol persona la possibilitat de conèixer el fascinant món de la impressió 3D gràcies als cursos que s'ofereixen.

Cursos actuals

Curs d'iniciació. Data a definir

Aquest curs pretén oferir als ciutadans de Cerdanyola i veïns un primer apropament al món del disseny i la impressió 3D, realitzant una activitat en el centre de treball Fablab. No es requereixen coneixements previs de cap tipus, ja que l'objetiu és l'assoliment dels coneixements bàsics sobre la impressió 3D, per a així poder accedir a propers cursos més especialitzats o simplement per a tenir una idea més concisa i, a la vegada, tenir un primer contacte amb aquest món .

En aquest curs els participant realitzaran les següents activitats:

 • Introducció al món de la impressió 3D. 
 • Disseny d'una peça 3D.
 • Calibrat i configuració de les impressores 3D.
 • Generació del codi Gcode.
 • Impressió 3D de la peça dissenyada.

Condicions de l'activitat:

 • L'activitat tindrà una durada de 2 hores.
 • Per a la realització del curs es requereix un mínim de 5 participants i un màxim de 10.
 • Per a realitzar la reserva de l'activitat es farà mitjançant el correu de contacte on s'ajustarà l'hora, el dia i qualsevol altra condició en particular que presenti l'escola.

El preu de l'activitat és de 10€ per persona, la data límit d'inscripció és el Data a definir. Per a fer efectiva la inscripció, s'haurà d'abonar l'import de l'activitat, que, en cas de no assistència, serà retornat únicament per causes de força major. En el cas que no s'assoleixi el mínim nombre de participants, es farà saber l'anul·lació de l'activitat i, evidentment, es retornarà l'import abonat. Per a informació adicional referir-se al correu de contacte.

El projecte EsplaiTech ofereix a tots els amants del disseny 3D la possibilitat que els seus projectes cobrin vida gràcies a les últimes tècniques d'impressió 3D. Ja siguis un ingenier que necesiti imprimir peces per al teu TFG, un arquitecte que vulgui realitzar alguna maqueta o simplement hagis tingut una marevollasa idea i vulguis convertirla en realitat, nosaltres podem ajudar-te a fer-ho possible. A més a més per a aquelles persones que desconeixen la tècnica del disseny 3D, també oferim la possibilitat de crear el disseny 3D i la posterior impressió de la peça a demanda de l'usuari.

Si dessitjes el disseny d'una o varies peces amb la posterior impressió del producte, posa't en contacte directe mitjançant el correu electrònic que trovaràs a l'apartat de contacte. D'aquesta manera s'establirà el contacte per a definir les necessitats de disseny de l'usuari i s'establirà un preu per a tot el procés.

Ja tinc la/les peça/ces dissenyada i vull imprimir: https://goo.gl/forms/gAMIMK1yKhwbIKRQ2

Per a totes aquelles persones que siguin amants del mon de la impressió i el disseny 3D però no disponguin dels recursos informatics necesaris, al FabLab disposareu d'una sala amb 10 ordinadors d'última generació. Aquest ordinadors estàn equipats amb programes de disseny 3D i de generació de codi G-Code per als vostres arxius d'impressió. 

L'acces a aquesta sala es totalment gratuït, només haureu de deixar qualsevol carnet d'identifiació oficial en la recepció del centre. L'horari d'aquesta sala correspon a l'horari de funcionament del Casal de Joves.

         

Correu electrònic: esplaitech.md@gmail.com

Telèfon: +34 635 311 710

Horari d'atenció telefònica: Diluns a divendres de 10h a 14:30h i de 18h a 21:30h

Horari d'atenció personal: Divendres de 16:30h a 21:00h

Ubicació: Passeig del Pont, 45, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona