Espai Famílies

El Casal de joves ofereix tallers i xerrades, per a famílies amb fills i filles que cursen l’ESO, sobre diferents temàtiques relacionades amb l’adolescència. La finalitat d’aquestes accions és acompanyar als pares, les mares i/o els tutors/es legals en els reptes que suposa l’educació d’un/a adolescent en un món canviant, donant eines i estratègies que facilitin les transicions.