Projecte de conservació i manteniment de la urbanització dels carrers de Sant Martí i de Sant Ramon

Projecte de conservació i manteniment de la urbanització dels carrers de Sant Martí i de Sant Ramon des del passeig de Cordelles fins el carrer d'Anselm Clavé

Fase: 
Exposició pública
Aprovacio inicial: 
dimarts, 12 febrer, 2019
Alegacions: 
No
Memòria i plànols

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública