Instruccions per fer la inscripció al procés selectiu presencialment a l'OAC

 

Pas 1: Baixar els models de sol·licitud

Els models de sol·licitud son documents en pdf específics per al tràmit en qüestió, que es poden omplir electrònicament i després imprimir-los per duplicat. També podeu imprimir només un exemplar, omplir-lo a mà i fer posteriorment una fotocòpia.
Si preferiu, o no disposeu d’impressora, podeu venir directament a l’OAC, on se us facilitaran els models.

Al picar el següent botó només s'obrirà el model de la sol·licitud. En alguns casos cal presentar altra documentació complementària. Consulteu el text de la convocatòria i descarregueu tots els models necessaris de l'apartat "documents addicionals" de la pàgina d'inici de l'oferta de treball concreta.

Pas 2: Autoliquidació

Aquest pas genera un document de pagament (en format pdf, amb la referència i codis de barres corresponents) per tal de fer el pagament de l'autoliquidació.
Si preferiu, o no disposeu d’impressora, podeu venir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) on, desprès de lliurar els models de sol·licitud, sigui el seu personal qui generi aquest document per desprès fer el pagament en alguna entitat bancària propera.

 

Pas 3: Pagament de la taxa i presentació de la sol·licitud

Hi ha dues possibilitats.

A)    En el cas de que ja tingueu els models de sol·licitud omplerts i hagueu generat el document de pagament, anar a una entitat bancària amb els dos fulls d’Autolquidació i fer el pagament. L’entitat bancària haurà de posar el segell als dos fulls de full d’Autoliquidació conforme s’ha realitzat el pagament o si aquest pagament es fa mitjançant caixer automàtic obtenir el resguard. Sense aquest pagament, la sol·licitud s’entendrà com a no presentada i la persona interessada no formarà part de la llista de participants en el procés selectiu.

En el cas de què el pagament no es faci presencialment a una entitat bancària, sinó on-line (a través d'algun sistema de banca electrònica), no cal el segell de l'entitat bancària al full d'Autoliquidació, sinó adjuntar una impressió del resguard del pagament fet.
Desprès, adreçar-se a l’OAC i lliurar els models de sol·licitud i el comprovant del pagament.

 

B)    Si el document de pagament l’ha generat el personal de l’OAC, anar a una entitat bancària propera per fer el pagament i desprès tornar a l’OAC per finalitzar el tràmit de la sol·licitud.