Beques escolars 2018

Descripció
Convocatoria extraordinaria de beques escolars per al curs 2018/2019.

Qui ho pot demanar?
Les unitats familiars residents a Cerdanyola del Vallès que tenen membres que estiguin escolaritzats a centres d’educació infantil, primària o secundària en escoles ordinàries, o en centres d’educació especial, amb independència de la localitat on estiguin ubicats aquests centres i que compleixin qualsevol dels següents requisits:

  • Que estiguin empadronades o hagin sol·licitat l’empadronament i que resideixin efectivament a Cerdanyola del Vallès a partir del dia 20 d’abril de 2018.
  • Que presentin una situació econòmica, social o familiar greu sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de presentació de sol·licituds (20 d’abril de 2018). En aquests casos, no s’entendrà com a situació greu sobrevinguda l’atur laboral que s’hagués pogut preveure prèviament, ni aquelles situacions similars que a judici del/de les tècnics-ques municipals que s’hagin pogut preveure.

On es pot tramitar?
Presencialment. Aquesta sol·licitud no es pot presentar-se telemàticament.
Cal emplenar i signar la sol·licitud i el full informatiu, adjuntar tota la documentació complementària requerida i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (a l’OAC).

Documentació necessària
Tant al full informatiu com a la convocatòria s’especifica, depenent dels casos, la documentació que és necessari aportar.

Taxa o preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Per estalviar-se temps i evitar desplaçaments innecessaris, es recomana baixar-se els models d’aquests pàgina de la Seu Electrònica, omplir-los (a mà o a l’ordinador) i portar-los amb tota la documentació requerida.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics