Casals d'Estiu

Descripció
Sol·licitud d’inscripció en els Casals d’Estiu organitzats per l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?
Infants de 3 a 12 anys.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Per una major comoditat, la família interessada pot descarregar-se el model d’inscripció i portar-lo ja omplert a l’OAC.

Documentació

  • Fotografia mida carnet de l’infant.
  • Fotocopia de la targeta sanitària.
  • Fotocopia del carnet de vacunacions.
  • Fotocopia del DNI, NIE o passaport de pare, mare o tutor.
  • En cas de marcar l'opció de serveis complementaris (menjador i tarda) heu de portar el rebut de pagament corresponent.

Taxa o Preu públic
El preu públic aprovat en la corresponent Ordenança municipal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics