Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Preinscripció i matrícula als centres educatius sostinguts amb fons públics

Trieu els estudis sobre els quals voleu informació:

 

Educació Infantil 0-3 anys

Preinscripció i matrícula

Per ser admès o admesa en una escola bressol municipal de Cerdanyola el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2016-2017. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat. La preinscripció s’haurà de realitzar en el centre que s’escull com a primera opció. En el full de preinscripció es podran sol·licitar altres centres per ordre de prioritat. És molt important presentar tan sols una sol·licitud de preinscripció, el fet de no atendre aquesta indicació comportaria la pèrdua dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Sempre és interessant visitar els centres abans de decidir. Abans del període de preinscripció, els centres organitzen visites i podeu consultar les dates de les jornades de portes obertes en aquest enllaç.

La informació següent fa referència exclusivament als centres municipals (EBM Cordelles, EBM Montflorit, EBM Turonet). Pel que fa a l'oferta privada, cal adreçar-se directament a cadascuna de les llars d'infants.

Documentació a presentar:

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert:

Calendari preinscripció Curs 2016-2017

  • Publicació de l'oferta: entre el 25 i el 27 d'abril de 2016.
  • Presentació de sol·licituds: del 3 al 13 de maig de 2016. (el dia 2 és festa local a Cerdanyola)
  • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2016.
  • Termini per presentar reclamacions: 24 al 26 de maig de 2015.
  • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds:entre el 24 i el 26 de maig. 
  • Publicació de les llistes d'infants amb la puntuació definitiva: 3 de juny de 2016.
  • Període de matriculació: del 6 al 10 de juny de 2016.

 Per a la matriculació cal portar:

  • 6 fotografies carnet
  • dades bancàries
  • carnet de vacunacions (original i còpia)

Llistat d'Escoles bressol i Llars d'infants


La llista mostra només els centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impartir aquests ensenyaments.

Oferta educativa municipal

 Centre  Codi Telèfon  Correu electrònic
  EBM Cordelles  08069712  93 594 01 69  ebm.cordelles@cerdanyola.cat
  EBM Montflorit  08062663  93 586 55 96  ebm.montflorit@cerdanyola.cat
  EBM Turonet  08072671  93 692 08 92  ebm.turonet@cerdanyola.cat

 Feu clic al nom del centre per anar a la fitxa

Oferta educativa privada

 Centre  Codi  Telèfon  Correu electrònic
  EB Tic-Tac  08070544  93 580 11 37  info@escolabressoltictac.com
  LLI Bon Dia  08072000  93 125 16 83  llardinfantsbondia@gmail.com
  LLI Disney  08058726  93 691 68 32  Disneybressol@hotmail.com
  LLI La llar d'en Pitus  08066620  93 594 00 71  llardenpitus@gmail.com
  LLI La Torreta de Xiquilàndia  08063278  658 87 89 63  latorreta-@hotmail.com
  LLI Ninot  08059007  93 580 61 97  ninotinfants@telefonica.net
  LLI Nins  08057394  93 691 09 53  bressolnins@hotmail.com
  LLI Patufet  08052037  93 692 59 95 info@noupatufet.cat

 Feu clic al nom del centre per anar a la fitxa

Oferta educativa Municipal

Llars d'infants i escoles bressol

 Els centres autoritzats són la teva garantia.

Barems de prioritat d'admisió