Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Preinscripció i matrícula als centres educatius sostinguts amb fons públics

Trieu els estudis sobre els quals voleu informació:

 

Educació Infantil 3-6 anys

Els infants que durant l'any 2016 compleixen els 3 anys i els que canvien de centre s'han de preinscriure en el termini establert pel Departament d'Educació, comprès entre els dies 30 de març i 7 d'abril de 2016, ambdós inclosos.

  

Com fer la preinscripció:

Abans del període de preinscripció, els centres organitzen visites i  jornades de portes obertes.

Amb caire orientatiu i per tal de conèixer quins centres hi ha a la zona on viviu podeu consultar el cercador clicant aquí.

Del 30 de març al 7 d'abril de 2016, heu de presentar al centre demanat en primera opció la  documentació següent:

Calendari:

  • Període de preinscripció entre els dies del 30 de març al 7 d'abril de 2016, ambdós inclosos.
    Es pot enviar la sol·licitud per Internet  fins a les 24 hores del dia 6 d'abril de 2016.
  • Publicació de les llistes amb la puntuació provisional:  15 d'abril de 2016.
  • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 18 d'abril de 2016, a les 11h.
  • Termini de reclamació del barem provisional: del 15 al 20 d'abril de 2016.
  • Publicació de les llistes de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem: 25 d'abril de 2016. 
  • Publicació de l'oferta final:  17 de maig de 2016.
  • Publicació de les llistes d'alumnat admès i, si s'escau de la llista d'espera:  20 de maig de 2016.
  • Període de matrícula: del 13 al 17 de juny, ambdós inclosos.

Quin és el procediment d'admissió:

Un cop recollides totes les sol·licituds i després de finalitzar el termini de presentació, els centres fan el recompte del nombre de sol·licituds rebudes. Si aquestes superen el nombre de places escolars disponibles en el centre, apliquen els  criteris de prioritat en l'admisió de l'alumnat. 

Els centres publiquen les llistes de les sol·licituds rebudes amb la puntuació de cadascuna i un número de desempat. Comproveu que les vostres dades són correctes i si detecteu algun error, presenteu una reclamació.

El dia indicat es tria per sorteig el número a partir del qual s'ordenen definitivament les sol·licituds. S'obté així la llista de l'alumnat admès a cada centre. Si altres alumnes amb més puntuació han ocupat les places vacants del centre que heu sol·licitat com a primera opció, se us assignarà una plaça en un altre dels centres que heu demanat, seguint l'ordre de preferència que heu indicat.

Per confirmar que realment voleu la plaça assignada, heu de formalitzar la matrícula en el centre on l'heu obtinguda. El centre us informarà de la documentació que heu de portar.

Normativa de preinscripció i matriculació als centres educatius:

El procés de preinscripció i matriculació als centres es desenvolupa en el marc de la normativa que estableix el règim d'admissió d'alumnes i les normes per accedir als centres sostinguts amb fons públics, promulgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. (veure en enllaços relacionats)

Troba la teva escola o el teu institut!

Carta Informativa matriculació

Barems de prioritat d'admisió

El Sistema Educatiu