Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Preinscripció Curs 2014-2015

Trieu els estudis sobre els que voleu informació:

Educació Infantil 3-6 anys

Els infants que durant l'any 2014 compleixen els 3 anys i els que canvien de centre s'han de preinscriure en el termini establert pel Departament d'Educació, comprès entre els dies 11 al 21 de març de 2014, ambdós inclosos.

Com fer la preinscripció:

Abans del període de preinscripció, els centres organitzen visites i jornades de portes obertes.

Amb caire orientatiu i per tal de conèixer quins centres hi ha a la zona on viviu podeu consultar el cercador clicant aquí.

Podeu aconseguir el full de sol·licitud de preinscripció al propi centre, el podeu descarregar des de la web o bé es pot omplir la sol·licitud per Internet

Del 11 al 21 de març, heu de presentar al centre demanat en primera opció la  documentació següent:

Calendari:

  • Període de preinscripció entre els dies del 11 al 21 de març de 2014, ambdós inclosos.
    Es pot enviar la sol·licitud per Internet  fins a les 24 hores del dia 20 de març de 2014.
  • Publicació als centres de les llistes baremades 1 d'abril de 2014.
  • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 2 d'abril de 2014 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
  • Termini per presentar reclamacions: 2, 3 i 4 d'abril de 2014
  • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva el dia 10 d'abril de 2014.
  • Publicació de l'oferta final: 6 de maig de 2014.
  • Publicació de les llistes d'alumnat admès i, si escau, la llista d’espera: 15 de maig de 2014.
  • Període de matrícula del 10 al 13 de juny de 2014 de 2013, ambdós inclosos.

Quin és el procediment d'admissió:

Un cop recollides totes les sol·licituds i després de finalitzar el termini de presentació, els centres fan el recompte del nombre de sol·licituds rebudes. Si aquestes superen el nombre de places escolars disponibles en el centre, apliquen els  criteris de prioritat en l'admisió de l'alumnat. 

Els centres publiquen les llistes de les sol·licituds rebudes amb la puntuació de cadascuna i un número de desempat. Comproveu que les vostres dades són correctes i si detecteu algun error, presenteu una reclamació.

El dia indicat es tria per sorteig el número a partir del qual s'ordenen definitivament les sol·licituds. S'obté així la llista de l'alumnat admès a cada centre. Si altres alumnes amb més puntuació han ocupat les places vacants del centre que heu sol·licitat com a primera opció, se us assignarà una plaça en un altre dels centres que heu demanat, seguint l'ordre de preferència que heu indicat.

Per confirmar que realment voleu la plaça assignada, heu de formalitzar la matrícula en el centre on l'heu obtinguda. El centre us informarà de la documentació que heu de portar.

Normativa de preinscripció i matriculació als centres educatius:

El procés de preinscripció i matriculació als centres es desenvolupa en el marc de la normativa que estableix el règim d'admissió d'alumnes i les normes per accedir als centres sostinguts amb fons públics, promulgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. (veure en enllaços relacionats)

Troba la teva escola o el teu institut!

Escoles i Instituts

Carta Informativa matriculació

Barems de prioritat d'admisió

El Sistema Educatiu