Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Servei d'Urbanisme

El Servei d'Urbanisme té assignades les competències que la legislació vigent atribueix en matèria urbanística als ajuntaments, així com les obres municipals de primer establiment.
 

Plànols històrics

A banda de les tasques pròpies del Servei d'Urbanisme i de les competències municipals en matèria urbanística: planejament urbanístic, gestió urbanística, llicències urbanístiques, protecció de la legalitat urbanística i informació urbanística, la web té una voluntat de ser eina de consulta per divulgació urbanística, d'us per a estudiants i consultes bàsiques de la història urbana de la vila.

A banda de la difusió i la gestió del catàleg dels immobles integrants del patrimoni cultural (PEPPAA- veure web Urbanisme - Documents d'Interès), ens sembla interessant aportar una primera informació sobre la transformació urbana de la vila en base a una primera seqüència històrica del creixement urbanístic, que anirem completant i determinant en les seves etapes més característiques, i sobretot, en el que correspon en el desenvolupament urbanístic més recent; Pla Comarcal-1953, Pla General Metropolità-1976, Parc Tecnològic-1986, Centre Direccional 2002-2005, etc.  


 

Tràmits urbanístics

Parla amb nosaltres

Formulari de queixes i suggeriments

Si tens una proposta, suggeriment o queixa, volem escoltar-te.

Vull dir-hi la meva
Sol·licitud genèrica