Reunió de grup de Govern

Reunió periòdica setmanal telemàtica

Hora:  9:30 h