Aprovació definitiva d’un projecte d’obres, expedient 126/2021/05

Fase: 
Documents aprovats definitivament
Aprovacio inicial: 
dilluns, 30 maig, 2022
Aprovacio definitiva: 
dimecres, 3 agost, 2022
Alegacions: 
No

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública