Aprovació definitiva d'un projecte d'obres, expedient 126/2020/04

Fase: 
Documents aprovats definitivament
Aprovacio inicial: 
dilluns, 13 juny, 2022
Aprovacio definitiva: 
dimarts, 9 agost, 2022
Alegacions: 
No

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública