Aprovació inicial del Pla especial de regulació de l'ús recreatiu al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (exp. 107/2022/01)

Fase: 
Exposició pública
Aprovacio inicial: 
dilluns, 25 juliol, 2022
Alegacions: 
Si

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública