Projecte d'obres de substitució de clavegueram i reurbanització c. Santa Marcel·lina. Expedient 126/2020/007

Aprovació definitiva Projecte executiu per a la Fase 2 de les Obres de substitució de clavegueram i reurbanització de l’àmbit definit pel carrer de Santa Marcel·lina i el seu entorn, Separata àmbit Sant Medir - àmbit Ptge. Llorer (expedient 126/2020/007).

Fase: 
Documents aprovats definitivament
Aprovacio inicial: 
dilluns, 13 juny, 2022
Aprovacio definitiva: 
dilluns, 29 agost, 2022
Alegacions: 
No

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública