Instruccions d'inscripció als processos selectius d'estabilització presencialment a l'OAC

 Important: Només processos selectius d'estabilització

Pas 1: Baixar els models de sol·licitud

Els models de sol·licitud son documents en pdf específics per al tràmit en qüestió, que es poden omplir electrònicament i després imprimir-los per duplicat. També podeu imprimir només un exemplar, omplir-lo a mà i fer posteriorment una fotocòpia.
Si preferiu, o no disposeu d’impressora, podeu venir directament a l’OAC, on se us facilitaran els models.

Al picar el següent botó només s'obrirà el model de la sol·licitud. En alguns casos cal presentar altra documentació complementària. Consulteu el text de la convocatòria i descarregueu tots els models necessaris de l'apartat "documents addicionals" de la pàgina d'inici de l'oferta de treball concreta.

Pas 2: Autoliquidació

Demanar la còpia del document d'Autoliquidació de la taxa

 

Pas 3: Pagament de la taxa i presentació de la sol·licitud

Hi ha dues possibilitats.

A)    En el cas de que ja tingueu els models de sol·licitud omplerts i hagueu generat el document de pagament, anar a una entitat bancària amb els dos fulls d’Autolquidació i fer el pagament. L’entitat bancària haurà de posar el segell als dos fulls de full d’Autoliquidació conforme s’ha realitzat el pagament o si aquest pagament es fa mitjançant caixer automàtic obtenir el resguard. Sense aquest pagament, la sol·licitud s’entendrà com a no presentada i la persona interessada no formarà part de la llista de participants en el procés selectiu.

En el cas de què el pagament no es faci presencialment a una entitat bancària, sinó on-line (a través d'algun sistema de banca electrònica), no cal el segell de l'entitat bancària al full d'Autoliquidació, sinó adjuntar una impressió del resguard del pagament fet.
Desprès, adreçar-se a l’OAC i lliurar els models de sol·licitud i el comprovant del pagament.

 

B)    Si el document de pagament l’ha generat el personal de l’OAC, anar a una entitat bancària propera per fer el pagament i desprès tornar a l’OAC per finalitzar el tràmit de la sol·licitud.