Llistat de tràmits

Consulta la relació de tràmits que es poden fer a l'Ajuntament.
Hi trobaràs informació bàsica sobre cada tràmit (en què consisteix, qui pot fer-lo, quina documentació s'ha d'aportar, quin és el model de sol·licitud...).

Una bona part d'aquests tràmits, a més, es poden fer telemàticament sense necessitat de desplaçaments, cues i cenyint-se als horaris en els quals l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) està oberta al públic. La tramitació electrònica funciona les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, i per fer-la servir només cal disposar de signatura electrònica.

Important a l'hora de fer un tràmit telemàtic: molts tràmits tenen un model específic (es troben i es poden descarregar a la fitxa de cada tràmit concret, a l'apartat "Documents relacionats"). En aquest cas, a efectes de facilitar la corresponent tramitació i evitar requeriments, les persones han de descarregar-se aquest model específic, omplir-lo, gravar-lo al propi ordinador i incorporar-lo com a  document adjunt al formulari de la instància genèrica electrònica (picant a  "Adjuntar-hi documents").

N'hi ha moltes formes d'obtenir una signatura electrònica (pots consultar a Internet), però com Ajuntament recomanem l'idCAT o l'idCAT mòbil.
Pots trobar informació a:

 

Atenció a la ciutadania

Centres educatius

Esport, cultura i lleure

Finestreta Única Empresarial local i Activitat Econòmica

Hisenda, impostos, taxes i preus públics

Població

Salut pública

Subvencions i Ajuts

Urbanisme i medi ambient

Via pública

Altres tràmits