Acreditació per ser membre del Consell de cultura

Descripció
Sol·licitud de nomenament com representant al Consell Municipal de Cultura.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol entitat cultural o qualsevol associació d’altres àmbits que organitzi projectes o activitats culturals.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Per poder participar en el Consell de Cultura, les entitats han d’estar acreditades i amb representant nomenat.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics