Actualització de dades padronals

Descripció
Consisteix en la modificació de les dades d'inscripció padronal motivada per:

  •  La correcció de qualsevol dada personal que figura erròniament en la inscripció actual del padró municipal (exemple: error en nom, cognoms, etc.).
  •  La modificació d’alguna dada que cal actualitzar (exemple: actualització del nivell d’e studis, canvi de passaport per NIE, etc.).

Important: aquest tràmit no es pot fer servir per a l’actualització de l’adreça, ja sigui per canvi de domicili dins del municipi o per alta amb procedència d’un altre municipi o país.
 

Qui ho pot demanar?
La sol·licitud de modificació de les dades padronals haurà de fer-la la persona interessada major d'edat no incapacitada o menor emancipat. En cas d’actualització de dades padronals de menors d’edat, la tramitació haurà de fer-la el pare o la mare.
 

On es pot tramitar?
Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).
 

Com es pot demanar?
Cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i lliurar el model de sol·licitud corresponent (veure apartat "Documents relacionats") juntament amb la documentació acreditativa de les dades que cal actualitzar.
 

Documentació

  • Model de sol·licitud d'actualització de dades padronals.
  • Documentació acreditativa de les dades que cal modificar.

Si el tràmit el fa una tercera persona en representació de la persona interessada:

  • La documentació descrita anteriorment.
  • El model "Autorització del representant" que trobareu a l'apartat "Documents relacionats" d'aquest tràmit concret o a l'apartat "Sol·licitud genèrica".
  • L'original de la documentació identificativa de la persona interessada representada (DNI, NIE, passaport...).

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics