Ajut per a la reactivació econòmica per situacions derivades de la Covid-19 al sector de l’hostaleria i la restauració amb ocupació de la via pública per taules i cadires

Descripció

Sol·licitud d’ajuts econòmics a persones físiques o jurídiques dedicades al sector de l’hostaleria i la restauració amb ocupació de la via pública per taules i cadires.

Qui ho pot demanar?

Aquesta convocatòria va adreçada a aquelles persones físiques o jurídiques que amb motiu de les restriccions sanitàries aprovades han tingut limitada l’explotació del seu negoci d’hostaleria i restauració amb ocupació de la via pública per taules i cadires al 2021 (i al 2020 si la llicència d’ocupació de la via pública per taules i cadires s’ha aprovat al 2021).  
El termini màxim per la presentació de instàncies es el dia  1 d'octubre de 2021.

 

On es pot tramitar?

A l'Oficina d’Atenció al Ciutadà de manera presencial (a la planta baixa de l’edifici principal de l’Ajuntament) o per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola de Vallès accessible a través de l'enllaç www.cerdanyola.cat.

Com es pot demanar?

Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud, recopilar la documentació necessària i demanar cita prèvia per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per registrar la sol·licitud en aquesta oficina.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" aportant la documentació necessària.

Documentació necessària

Model de sol·licitud degudament omplert.

NIF, NIE o CIF.

Autorització de representació, si s’escau.

Certificat del número de compte bancari.

Certificats d’estar al corrent en el compliment dels deutes tributaris i/o Autorització per a la consulta de deutes tributaris.

Taxa o Preu públic

Tràmit gratuït.

 

NECESSARI: Adjuntar la sol·licitud i documentació que es demana al final de la pàgina

Fer el tràmit on-line

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics