Ajuts a les famílies per la reducció d’ingressos motivades pel Covid-19

Descripció
Sol·licitud d’ajuts econòmics a les persones que han patit disminució d’ingressos per situacions derivades pel Covid-19.

Qui ho pot demanar?
Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones que han passat a desocupades o que s’han donat de baixa d’autònom en data posterior a 01-03-2020 o han patit una reducció d’ingressos com a conseqüència d’un ERTO o per haver demanat l’excedència o reducció de jornada per l’atenció de fills/es menors de 12 anys al seu càrrec amb una base imposable inferior a 24.107,20€ anuals a la declaració de la renda de l’any 2019. 

On es pot tramitar?
A l'Oficina del Covid-19 de manera presencial (a la sala Elisa Arimany ubicada al costat de la Biblioteca Central) o per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola de Vallès accessible a través de l'enllaç www.cerdanyola.cat.

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud, recopilar la documentació necessària i demanar cita prèvia per l’Oficina del Covid-19 per registrar la sol·licitud en aquesta oficina.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" aportant el document de la sol·licitud i tota la documentació necessària.

Documentació necessària
Model de sol·licitud degudament omplert.
Tota la documentació acreditativa necessària al cas concret i que s'especifica al model i a la convocatòria.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

 

NECESSARI: Adjuntar la sol·licitud i documentació que es demana al final de la pàgina

Fer el tràmit on-line

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics