Ajuts a les famílies per la reducció d’ingressos motivades pel Covid-19

Descripció
Sol·licitud d’ajuts econòmics a les persones que han patit disminució d’ingressos per situacions derivades pel Covid-19.

Qui ho pot demanar?
Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones que estaven donades d’alta en el règim general de la seguretat social a 01-03-2020 i que han passat a estar inscrites a l’atur o han patit una reducció d’ingressos com a conseqüència d’un ERTO o per haver demanat l’excedència o reducció de jornada per l’atenció de fills/es menors de 12 anys al seu càrrec amb una base imposable inferior a 24.107,20€ anuals a la declaració de la renda de l’any 2019.  

On es pot tramitar?
A l'Oficina del Covid-19 de manera presencial (a la sala Elisa Arimany ubicada al costat de la Biblioteca Central) o per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola de Vallès accessible a través de l'enllaç www.cerdanyola.cat.

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud, recopilar la documentació necessària i demanar cita prèvia per l’Oficina del Covid-19 per registrar la sol·licitud en aquesta oficina.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" aportant la documentació necessària.

Documentació necessària
Model de sol·licitud degudament omplert.
Tota la documentació acreditativa necessària al cas concret i que s'especifica al model i a la convocatòria.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics