Ajuts per persones físiques o jurídiques amb o sense treballadors a càrrec amb activitat que ha vist reduït els seus ingressos almenys un 75%.

Descripció
Sol·licitud d’ajuts econòmics a persones físiques o jurídiques que no van tenir que tancar els seus establiments amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma disposat al RD 465/2020 de 17 de març que va modificar l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març però van patir una reducció dels seus ingressos.

Qui ho pot demanar?
Aquesta convocatòria va adreçada aquelles persones físiques o jurídiques que amb motiu de l’estat d’alarma es van declarar com a serveis essencials però que varen tenir una reducció d’ingressos d’almenys el 75% en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.  

On es pot tramitar?
A l'Oficina del Covid-19 de manera presencial (a la sala Elisa Arimany ubicada al costat de la Biblioteca Central) o per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola de Vallès accessible a través de l'enllaç www.cerdanyola.cat.

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud, recopilar la documentació necessària i demanar cita prèvia per l’Oficina del Covid-19 per registrar la sol·licitud en aquesta oficina.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" aportant la documentació necessària.

Documentació necessària
Model de sol·licitud degudament omplert.
Tota la documentació acreditativa necessària al cas concret i que s'especifica al model i a la convocatòria.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics