Ajuts per persones físiques o jurídiques amb o sense treballadors a càrrec amb activitat que ha vist reduït els seus ingressos almenys un 50%.

Descripció
Sol·licitud d’ajuts econòmics a persones físiques o jurídiques que no van tenir que tancar els seus establiments amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma disposat al RD 465/2020 de 17 de març que va modificar l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març o qualsevol altra activitat obligada a tancar per resolució d'àmbit autonòmic o municipal amb motiu de l'estat d'alarma però van patir una reducció dels seus ingressos.

Qui ho pot demanar?
Aquesta convocatòria va adreçada aquelles persones físiques o jurídiques que amb motiu de l’estat d’alarma es van declarar com a serveis essencials però que varen tenir una reducció de la seva facturació durant algun mes inclòs a la declaració de l'estat d'alarma d'almenys el 50% en relació amb la mitjana efectuada en els sis mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma..

On es pot tramitar?
A l'Oficina del Covid-19 de manera presencial (a la sala Elisa Arimany ubicada al costat de la Biblioteca Central) o per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola de Vallès accessible a través de l'enllaç www.cerdanyola.cat.

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud, recopilar la documentació necessària i demanar cita prèvia per l’Oficina del Covid-19 per registrar la sol·licitud en aquesta oficina.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" aportant el document de la sol·licitud i tota la documentació necessària.

Doc umentació necessària
Model de sol·licitud degudament omplert.
Tota la documentació acreditativa necessària al cas concret i que s'especifica al model i a la convocatòria.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

 

NECESSARI: Adjuntar la sol·licitud i documentació que es demana al final de la pàgina

Fer el tràmit on-line

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics