Autorització de crema

Descripció
Autorització prèvia per procedir a fer un foc en zona forestal o a menys de 500 metres de zona forestal, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre.

En zones urbanes no es poden fer cremes de restes vegetals i per tant no són objecte d’aquest tràmit.
 

Qui ho pot demanar?
Les persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme actuacions de risc d'incendi forestal que no estiguin previstes o planificades en un pla de gestió amb el Centre de la Propietat Forestal.
 

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.
 

Documentació a presentar
Imprès o formulari de sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat
 

Termini de presentació
Les autoritzacions es poden fer respecte a cremes previstes durant el període comprès entre el 15 març i el 15 d’octubre.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics