Autorització de crema

Descripció
Autorització prèvia per activitats de risc d’incendi a menys de 500 metres de zona forestal, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre.

Exemple d'activitats amb risc d’incendi forestal: fumadors apícoles, bufadors, radials, crema de carbó, crema de restes vegetals agrícoles, crema de llenya, explosius, pirotècnia, correfocs, fogonets o crema de productes inflamables com alcohol, gasolina, gasoil, gas, parafina, entre d'altres. Per a més informació vegeu el document adjunt Tipus d'activitat PERFOC (M0276-AN1).

L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022), prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agrícoles les microexplotacions o petites explotacions agràries, és a dir, explotacions agrícoles professionals.

En cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes que no provinguin d’explotacions agràries, per aquests casos s’ha de demanar una autorització que requereix d’informe específic a través del web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activi...

En zones urbanes no es poden fer cremes de restes vegetals i per tant no són objecte d’aquest tràmit.

Qui ho pot demanar?
Les persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme actuacions de risc d'incendi forestal que no estiguin previstes o planificades en un pla de gestió amb el Centre de la Propietat Forestal.

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?

  • Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
  • Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació a presentar
Imprès o formulari de sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat

Termini de presentació
Les autoritzacions es poden fer respecte a cremes previstes durant el període comprès entre el 15 març i el 15 d’octubre.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics