Autorització sanitària per un establiment de tatuatges, micropigmentació i pírcings

Descripció
Sol·licitud de l’autorització sanitària per un establiment de tatuatges, micropigmentació i pírcings

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona o empresa que vol obrir un establiment de tatuatges, micropigmentació i pírcings, o que ja el tingui obert i vulgui informar de canvis en l’establiment (del titular, de les instal·lacions, de les activitats...)
 
On es pot tramitar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".
 
Documentació necessària
Model específic del tràmit (veure "Documents relacionats")
Tota la documentació acreditativa necessària al cas concret i que s’especifica al model
 
Taxa o preu públic
Satisfer les taxes previstes a l’Ordenança fiscal vigent.
 
Observacions
Cal tenir present les condicions i compromisos que s’adquireixen i que es detallen al model. 
 
 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics