Baixa a cursos de l'Escola Municipal de Música

Descripció
Sol·licitud de baixa als cursos i activitats formatives de l'Escola Municipal de Música Aulos.

Qui ho pot demanar?
La persona matriculada a un curs o activitat formativa de l'Escola Municipal de Música Aulos. Si aquesta és menor d'edat, el seu pare, mare o tutor legal.

On es pot tramitar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).

Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit on-line".

Documentació necessària
La sol·licitud que s'adjunta al final d'aquesta informació.

Taxa o preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
És important llegir la informació inclosa al model de sol·licitud per conèixer a partir de quin moment la sol·licitud de baixa inicia la seva efectivitat i suspèn l'obligació de pagament, ja que hi ha diferències segons el servei, abonament o curs pel qual es sol·licita la baixa.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics