Baixa per defunció

Descripció
Anul·lació de la vigència de la inscripció en el padró d'habitants per defunció de la persona inscrita.

Qui ho pot demanar?
Aquestes baixes són comunicades, mensualment, per l'INE segons les dades facilitades pel Registre Civil, encara que pot ser la mateixa família qui procedeixi a sol·licitar la baixa per defunció. Aquest tràmit podrà fer-lo qualsevol familiar directe de la persona difunta, amb acreditació del parentiu.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).

Com es pot demanar?
Caldrà adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i sol·licitar la baixa per defunció.

Documentació

  •  Certificat de defunció de la persona de la qual es sol·licita la baixa al padró municipal d'habitants.
  •  Acreditació del parentiu entre la persona que fa la sol·licitud de baixa en el padró municipal d'habitants i la persona difunta.

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics