Baixa sol·licitada per terceres persones – actualització de les persones empadronades al domicili

Descripció
És la comunicació que fa un ciutadà respecte de les persones que resideixen al domicili amb la finalitat d’iniciar un expedient de baixa d’ofici d’aquelles que hi consten empadronades però que no hi resideixen.

Qui ho pot demanar?

  • Qualsevol persona major d’edat o menor emancipada empadronada al domicili.
  • La persona propietària de l’immoble.
     

On es pot tramitar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).

Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit on-line" adjuntant la sol·licitud .

Com es pot demanar?
Caldrà que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per formular la sol·licitud.
Un cop formulada la sol·licitud s’incoarà expedient de baixa d’ofici i es comprovarà la residència abans de tramitar la baixa de la inscripció padronal.
 

Documentació
Original del DNI de la persona sol·licitant. 

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics