Baixa per trasllat a l'estranger (persones amb nacionalitat no espanyola)

Descripció
És l’anul·lació de la vigència de la inscripció en el Padró Municipal d’habitants per trasllat a l'estranger.

Qui ho pot demanar?

  • La persona interessada major d'edat no incapacitada o menor emancipat.
  • Els representants legals de menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).

Com es pot demanar?
En el cas de ciutadans de nacionalitat no espanyola hauran de formalitzar la seva sol·licitud de baixa a l’Oficina d’Atenció Ciutadana indicant la data en què es preveu la marxa del país.
Un cop comunicada la marxa del país, es comprovarà aquest fet abans de tramitar la baixa de la inscripció padronal.

Documentació

  • Original del DNI de la persona interessada.
  • Llibre de família si hi ha menors d’edat.

Si el tràmit el fa una tercera persona en representació de la persona interessada:

  • La documentació descrita anteriorment.
  • El model "Autorització del representant" que trobareu a l'apartat "Documents relacionats" d'aquest tràmit concret o a l'apartat "Sol·licitud genèrica".
  • L'original de la documentació identificativa de la persona interessada representada (DNI, NIE, passaport...).
     

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics