Canvi de dades de domiciliació de tributs municipals

Descripció

Sol·licitud per modificar les dades bancàries dels pagaments periòdics de tributs municipals (impostos, taxes i preus públics).

Qui ho pot demanar?

Les persones que ja tinguin domiciliats els pagaments periòdics de tributs municipals (impostos, taxes i preus públics).

On es pot tramitar?

Depèn de qui gestiona la recaptació del tribut. Alguna la fa directament l’Ajuntament i d’altra la Diputació de Barcelona a través del seu Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT). A l’apartat "Documents relacionats" hi ha un llistat dels tributs amb pagaments periòdics i qui els gestiona.

1. Pels tributs recaptats directament per l’Ajuntament:

Presencialment, cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).

Telemàticament, cal emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre Electrònic clicant al botó "Fer el tràmit Online".

2. Pels tributs recaptats directament per l’ORGT:

Presencialment, cal adreçar-se a les dependències de l’ORGT al c/ Altimira 48, 1r C (al costat de l'Ajuntament).

Telemàticament, cal modificar les dades a la Seu Electrònica de l'ORGT. La seva adreça és: https://orgt.diba.cat/TramitsPagaments/Home/tramits

Documentació necessària

Per la tramitació presencial cap aportat algun document on es pugui verificar el codi bancari i evitar errors de lectura

Taxa o preu públic

Tràmit gratuït

Documents relacionats

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics