Celebració de matrimoni civil a l'ajuntament

tabs

Informació

Descripció
Sol·licitud de celebració de cerimònia de casament civil a la Sala de Plens, al despatx d'Alcaldia de l'Ajuntament o al Museu d'Art de Cerdanyola.
 

Qui ho pot demanar?
Les persones contraents majors d'edat que prèviament hagin iniciat la tramitació de l'expedient de matrimoni civil al Registre Civil.
 

Com es pot tramitar?

Presencialment. Cal adreçar-se a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n) per presentar la corresponent sol·licitud.

Telemàticament. Cal descarregar-se el model de sol·licitud, omplir-.o i guardar-lo a l'ordinador des del que s'està fent el tràmit. Desprès, cal clicar el botó "Fer el tràmit Online", omplir les dades que es sol·liciten i adjuntar el model de sol·licitud que prèviament s'havia guardat i la documentació necessària. Per fer el tràmit telemàticament cal disposar prèviament d'identificació digital (es recomana, per la seva comoditat i facilitat en obtenir-lo, l'IdCAT Mobil; podeu informar-vos i obtenir aquesta identitat digital a https://idcatmobil.seu.cat/).

En ambdós casos, es recomana consultar prèviament les dates de la cerimònia, atès que cal comprovar quina és la disponibilitat de les persones interessades i la disponibilitat de les sales del Ple, del despatx d'Alcaldia o del Museu d'Art de Cerdanyola. Es pot fer aquesta consulta telefònicament trucant a l'Ajuntament en horari de matins (al 93 580 88 88, de les 8:30 a les 14:30 h).
 

Documentació

  • DNIs de les persones contraents i de dos testimonis.
  • Autorització o Resolució del Registre Civil competent per a la celebració del matrimoni.
     

Taxa o Preu públic
D'acord amb la taxa regulada a l'Ordenança Fiscal núm. 17.

Tramitació on-line

Pas 1: Baixar els models de sol·licitud
Els models de sol·licitud son documents en pdf específics per al tràmit en qüestió, que es poden omplir electrònicament (sense necessitat d’imprimir cap document).
Aquests pdf s’han de guardar al disc dur del seu pc, emplenar-los i guardar-los, i al pas 4 adjuntar-los a la instància electrònica. En alguns casos cal presentar altra documentació complementària. Consulteu el text del tràmit i descarregueu tots els documents necessaris per fer el tràmit.

Pas 2: Autoliquidació

Demanar la còpia del document d'Autoliquidació de la taxa

Despatx d’Alcaldia 100,00 €,  Saló de Plens 150,00€,  Museu d’Art de Cerdanyola 400,00 €

Pas 3: Pagament de la taxa
Anar a una entitat bancària amb els dos fulls d’Autoliquidació i fer el pagament. L’entitat bancària haurà de posar el segell als dos fulls de full d’Autoliquidació conforme s’ha realitzat el pagament o si aquest pagament es fa mitjançant caixer automàtic obtenir el resguard. 

En el cas de què el pagament no es faci presencialment a una entitat bancària, sinó on-line (a través d'algun sistema de banca electrònica), no cal el segell de l'entitat bancària al full d'Autoliquidació, sinó adjuntar una impressió del resguard del pagament fet.

Pas 4: Enviar les dades al registre telemàtic
Un cop fets els passos anteriors, cal fer un registre telemàtic de la sol·licitud. S’hauran d’adjuntar els models de sol·licitud emplenats, el document d’autoliquidació, el resguard de pagament (tant si s'ha fet on-line mitjançant banca electrònica -amb la referència de pagament obtinguda-, com si s'ha fet presencialment a l'entitat bancària -amb l'escaneig del comprovant de transferència-), i signar digitalment la sol·licitud.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics