Certificat per cèdula d'habitabilitat 2a. ocupació

Descripció
Document emès per l’Ajuntament segons legislació vigent de procediment administratiu comú, que correspon a la documentació que valida les dades de les Llicències d’Edificació i reformes i ampliacions posteriors realitzades, en relació al que consta administrativament en la documentació de l’arxiu municipal. Aquest certificat aporta informació de les dades de l’habitatge en relació a les llicències municipals anteriorment tramitades, en relació a les dades de superfícies, usos, divisió horitzontal, etc... de la llicència.

Té com a objecte certificar amb les dades disponibles a nivell municipal, les dades necessàries per respondre tot requeriment emès pel Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, fruit del tràmit de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat. Cal indicar que és imprescindible per a l'acceptació de la sol·licitud d’aquest tipus de certificat l’aportació de fotocòpia de la carta de requeriments emesa per la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’incorporar en el parc d’habitatge, l’edifici o habitatge objecte de tràmit, permet, d’acord amb la legislació vigent en matèria d'habitatge, complir els requisits mínims per a la seva regularització, i per a la seva utilització amb fins immobiliaris i comercials de venda i arrendament. A efectes legals aquest certificat no garanteix l’habitabilitat de l’habitatge ni té per funció descriure patologies que el facin inhabitable, ja que això és competència d’un tècnic/d'una tècnica competent (arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a del COAC o COACT) .

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol persona interessada per qüestions d’adquisició, venda o altre interès, en nom propi o en representació d’altri presentant la deguda acreditació.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:            www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:   info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Documentació

  • Formulari de sol·licitud.
  • Plànol d’emplaçament o fitxa obtinguts mitjançant consulta de la pàgina Web del Cadastre.
  • Fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de la persona autoritzada. Caldrà exhibir el DNI original de la persona autoritzada.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics