Cessió de material esportiu

Descripció
Sol·licitud de cessió de material esportiu del servei de préstec de la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot demanar?
Entitats esportives o entitats d’altre àmbit que vulguin gaudir del material esportiu que cedeix la Diputació de Barcelona.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
És necessari que l’entitat sol·licitant tingui contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat en la qual es farà servir el material sol·licitat.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics