Còpies compulsades de documents municipals

Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud. (Nota: les còpies demanades les haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.)
Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.

Preu
Segons ordenances municipals.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics