Fe de vida i estat civil

Descripció
Certificació feta pel Registre Civil en la qual consta que la persona és viva i se n'indica l'estat civil.

Qui ho pot demanar?
L'interessat o una altra persona en el seu lloc.

Com es pot tramitar?
Presencialment, al Registre Civil de Cerdanyola del Vallès (pg. d'Horta, 19; tel. 93 551 67 30).

Documentació
DNI original de l'interessat (i el del representant, si és el cas)

En cas de pèrdua o caducitat del DNI d'una persona gran, n'hi ha prou amb un document que acrediti la impossibilitat de comparèixer al Registre Civil (un certificat mèdic, per exemple).
 

Observacions
El Registre Civil lliura la fe de vida a l'acte..

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics