Inscripció a les activitats i cursos de l'Ateneu

Descripció
Sol·licitud d’inscripció de cursos i activitats formatives de l’Escola d’Arts de l’Ateneu de Cerdanyola.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona interessada.

On i com es pot tramitar?
Presencialment. Cal emplenar i signar el model de la sol·licitud que hi ha en aquesta web i presentar-la a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.
Telemàticament. Cal descarregar-se el model de la sol·licitud que hi ha en aquesta web, emplenar-lo i guardar-lo a l'ordinador. Desprès, clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online", emplenar les dades que es demanen i adjuntar el model de la sol·licitud que s'havia guardat prèviament a l'ordinador.

És important que a la fitxa d'inscripció es posi el nom del curs o cursos i els corresponents codis. Es poden consultar aquests codis als fulls informatius dels cursos de l'Ateneu que hi ha al final d'aquesta web.

Documentació
Fotocòpia del DNI de la persona interessada.
Si es demana reducció de tarifes per discapacitat, document acreditatiu de la discapacitat.

Taxa o Preu públic
El preu públic del curs o activitat formativa concreta. El pagament ha de domiciliar-se (per això és obligatori omplir les dades bancàries al full d'inscripció). Com excepció, no s'ha de domiciliar el pagament dels cursos monogràfics.

Reduccions o bonificacions
És d'aplicació la Reducció de quotes prevista regulada per la Tarifació Social, que requerirà una sol·licitud específica en aquest sentit.
És d'aplicació la reducció per motius de discapacitat quan aquesta sigui superior al 33 % i suposarà una bonificació del 30 % de l'import del curs.
Ambdues reduccions estan previstes i regulades a l'Ordenança Municipal núm. 43.

Més informació
Per conèixer l’oferta concreta de cursos i activitats formatives existent cal adreçar-se a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès. També es pot consultar al web de l'escola d'arts de l'Ateneu o sol·licitar-la per correu electrònic a través del web municipal o bé a: escolaartsateneu@cerdanyola.cat.

Llibret amb la informació del curs 2024 - 2025

Informació de l'oferta de cursos i tallers de l'Escola de les Arts de l'Ateneu

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics