Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants

Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.

* La modificació de les dades d'adreça comporta o bé una inscripció d'alta o  un canvi de domicili i aquests són tràmits que només es poden fer de manera presencial

 

Qui el pot demanar
Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que fa al padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)
Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l'any en què es pot demanar
Durant lot l'any.

Preu
Gratuït.

Documentació a aportar
Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d'estudis, etc.). La persona interessada ha d'enviar per correu postal a l'ajuntament les fotocòpies de la documentació acreditativa de les dades a modificar.

Termini de resolució
El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics