Partida de naixement

Descripció
La partida de naixement (extracte o partida normal) certifica el naixement d'una persona.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona, amb nacionalitat espanyola, que ho necessiti
Una altra persona, en representació del sol·licitant

a) Si és un familiar, només cal que porti el llibre de família o totes les dades necessàries de l'interessat.
b) Si no és un familiar, cal que porti una autorització i una fotocòpia del DNI de l'interessat.

Com es pot demanar?
Presencialment, al Registre Civil de Cerdanyola del Vallès (pg. d'Horta, 19; tel. 93 551 67 30).

Observacions
Cal aportar el nom, cognoms, data de naixement i nom dels pares de la persona per a la qual es demani la partida i presentar el llibre de família.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics