Placa de gual

Descripció
LLiurament de la placa de gual, un cop aquest hagi estat concedit.

Qui ho pot demanar?
El/la titular del gual o el seu/la seva representant.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Documentació

Còpia de la resolució mitjançant la qual es concedeix el gual.
DNI o NIF del/de la titular.
Justificant del pagament de la taxa fiscal municipal de concessió de placa.

Taxa o Preu públic

D'acord amb la normativa fiscal.

Observacions
En els casos de pèrdua, deteriorament o robatori de la placa, cal aportar còpia de l'últim rebut pagat de la taxa anual d'entrada de vehicles.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics