Reclamació de responsabilitat patrimonial

Descripció
Sol·licitud d’indemnització per danys, lesions o perjudicis causats pel funcionament normal o anormal dels serveis municipals.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica que hagi patit un dany, lesió o perjudici derivat d’un funcionament normal o anormal dels serveis municipals.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la reclamació i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

 

La reclamació es pot formular mitjançant model de sol·licitud genèrica amb exposició de:

  • els fets, concretant-ne el moment i lloc en què es van produir
  • els danys produïts
  • la relació de causalitat amb el funcionament dels serveis municipals
  • l’avaluació dels danys (qualsevol documentació acreditativa dels extrems anteriors: proves gràfiques, designació de testimonis, proposició d’altres proves, factures, certificats o informes mèdics, o qualsevol altre document que s’estimi oportú).
     

Documentació
Qualsevol documentació acreditativa dels fets exposats i els danys produïts: proves gràfiques, designació de testimonis, proposició d’altres proves, factures, certificats o informes mèdics, o qualsevol altre document que s’estimi oportú.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
No seran indemnitzables els danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar, ni els que es derivin de fets o circumstàncies que no s'haguessin pogut preveure o evitar, ni els que hagi produït una tercera persona.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics