Reclamacions contra actes tributaris

Tramitació de reclamacions contra els impostos i taxes locals

 

Qui el pot demanar
Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l'any en què es pot demanar
Depèn de l'impost o taxa que es reclami

Preu
No en té

Documentació a aportar
Documentació justificativa al fet que es reclama

Termini de resolució
1 mes

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics