Sol·licitud d'autorització per a la col·locació de làpides, tires i/o elements decoratius a les sepultures

Descripció
Els/les titulars dels drets funeraris podran complementar les parts exteriors privatives de les construccions funeràries públiques amb elements ornamentals com làpides de marbre, marcs-vidres i/o costats de marbre.

Qui ho pot demanar?
El/la titular del dret funerari.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació
Formulari de sol·licitud.

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal. El preu dependrà de la tipologia de la construcció funerària.

Observacions
Segons l’article 56 de Reglament general del Cementiri municipal:

L’Ajuntament podrà requerir la presentació prèvia del disseny de la làpida i del seu text.
No es permetrà la col·locació de làpides desproporcionades, provocatives o de mal gust, tant pel seu disseny com pel seu text.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics