Sol·licitud de dades o informació estadística municipal

Descripció
Sol·licitud de dades o informació estadística municipal de caire social i/o demogràfic per a treballs, recerques o estudis acadèmics o reglats.

Qui ho pot demanar?
Estudiants de secundària o d’estudis universitaris o postuniversitaris que necessitin realitzar treballs, recerques o estudis de caire social i/o demogràfic de Cerdanyola del Vallès en el marc del seu programa d’estudis.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions

Els treballs i/o estudis hauran d'estar autoritzats per un/a tutor/a o referent acadèmic corresponent. 
La demanda haurà de ser el més concreta possible, sense incloure qüestions de caire subjectiu i/o valoratiu. 
L'Ajuntament intentarà respondre a la petició en un termini de 15 dies hàbils a partir del registre de la sol·licitud.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics