Sol·licitud de dades o informació estadística municipal

Descripció
Sol·licitud de dades o informació estadística municipal de caire social i/o demogràfic per a treballs, recerques o estudis acadèmics o reglats.

Qui ho pot demanar?
Estudiants de secundària o d’estudis universitaris o postuniversitaris que necessitin realitzar treballs, recerques o estudis de caire social i/o demogràfic de Cerdanyola del Vallès en el marc del seu programa d’estudis.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Les dades o la informació estadística sol·licitada han de respondre a aspectes generals o als relacionats amb programes, serveis o recursos de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Cohesió i Benestar Social. No s’atendran les demandes sectorials d’altres àmbits (com urbanisme, comerç, indústria, promoció econòmica, ... ) que s’hauran d’adreçar al departament municipal competent concret.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics