Sol·licitud de parada a la Fira d'Artesania de la Festa Major del Roser de Maig

Descripció
Sol·licitud per instal·lar una parada a la Fira d'Artesania de la Festa Major del Roser de Maig per vendre productes fets a mà.

Qui ho pot demanar?

Les persones sol·licitants han de ser artesanes amb producció de productes fets a mà, han de presentar un projecte de creacions pròpies, una acreditació conforme tenen una assegurança de responsabilitat civil vigent i s'han de comprometre a les qüestions esmentades al model de sol·licitud.

On es pot tramitar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC)
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online"
S'ha d'adjuntar el model específic de sol·licitud 
 

Documentació necessària
El model específic que s’inclou a l'apartat "Documents relacionats".

Taxa o preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Una vegada acabat el termini per a presentar les sol·licituds, el Servei de Cultura les valorarà i autoritzarà o denegarà en funció del projecte, tenint en compte que es disposa d'un nombre limitat de parades i que aquestes han de ser de temàtica diversa i amb prioritat per a les persones artesanes de Cerdanyola. El llistat de parades autoritzades es farà públic amb uns dies d'antelació. Els dies de la fira, l'Ajuntament facilitarà el punt de llum per a la connexió elèctrica i una taula per parada. Els i les participants a la fira hauran de disposar d’una carpa de 3x2 o 3x3 amb instal·lació elèctrica. L'assignació de l'emplaçament de les parades es farà per sorteig.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics