Sol·licitud de visita als Tècnics dels Serveis Socials municipals

Descripció
Sol·licitud per a que alguna persona o família sigui atesa pels Serveis Socials municipals, bé per alguna demanda concreta, bé per demanar alguna informació.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona, estigui empadronada a Cerdanyola del Vallès o a un altre municipi.

On es pot tramitar?
A les dependències de l’Àrea de Benestar Social i Cohesió (Av. Espanya 6-C, baixos).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal adreçar-se personalment a les dependències de l’Àrea de Benestar Social i Cohesió (Av. Espanya 6-C, baixos), on es farà una primera atenció i, si s’escau, es programarà una visita amb un tècnic municipal dels Serveis Socials.
Telefònicament. Cal trucar en horari de matins (de les 8:30 a les 14:00 h) al 93.580.88.88 (o 010 si es truca des de dins del terme municipal e Cerdanyola del Vallès), extensions 3761, 3770 o 3772, on es farà una primera atenció i, si s’escau, es programarà una visita amb un tècnic municipal dels Serveis Socials.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació
D’entrada no cal cap portar cap documentació ni omplir algun model específic. Per a la primera visita amb el tècnic municipal dels Serveis Socials, però, es recomana portar la documentació relativa al cas concret per facilitar l’atenció.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics