Sol·licitud del Carnet de la Gent gran

Descripció
És un document acreditatiu de caràcter personal, gratuït i intransferible que facilita la participació de la gent gran a la vida social i cultural del municipi i descomptes en el transport urbà de Cerdanyola del Vallès (targeta multiviatges T4).

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona empadronada al municipi que compleixi els requisits.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació
S'ha d'acreditar complir algun dels requisits següents per obtenir-lo. Concretament:

  • Tenir més de 65 anys: original i fotocòpia del document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, passaport...).
  • Tenir més de 60 anys i ser jubilat o jubilada: original i fotocòpia del document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, passaport...) i original i fotocòpia de la comunicació de l’INSS a on consti l’accés a la pensió de jubilació.
  • Tenir més de 60 anys, i ser cònjuge de jubilat o jubilada i figurar com a persona beneficiària seva a la Seguretat Social: original i fotocòpia del document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, passaport...) i de les dues targetes sanitàries.
  • Tenir més de 60 anys i ser vidu o vídua d’una persona que, o era titular del Carnet de la Gent Gran o hauria reunit els requisits per sol·licitar-lo: original i fotocòpia del document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, passaport...), document de la Seguretat Social on consti el reconeixement de la pensió de viduïtat i Carnet de la Gent Gran de la persona amb qui estava casada la persona sol·licitant o acreditar documentalment que hauria reunit els requisits per sol·licitar-lo.

En tots els casos, quan el domicili que consti al document acreditatiu de la identitat no sigui del municipi, s’ha d’adjuntar un volant d’empadronament emès per l’Ajuntament. Aquest volant el facilita l’OAC a l'acte o bé es pot sol·licitar per via telemàtica (clicar sobre Sol·licitud online volant d'empadronament).

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
A més a més, la gent gran pot gaudir de descomptes en altres transports públics:

  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - FGC .
  • RENFE

La tramitació d’aquests carnets, però, no es pot fer a l’Ajuntament.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics