Sol·licitud d'ús del Servei de Mediació ciutadana

Descripció
És un servei municipal on, de forma neutral i confidencial, es facilita als/a les ciutadans/nes la gestió i la resolució de conflictes i/o malentesos en temes de comunitat, sorolls, animals domèstics, obres, neteja, aires condicionats, malentesos en el teixit associatiu, en el context escolar, etc..

Qui ho pot demanar?
Qualsevol ciutadà/ana de Cerdanyola, ja sigui particular, entitat o persona jurídica.

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Mitjançant correu electrònic, malgrat que després caldrà presentar una sol·licitud formal.

Com es pot demanar?

Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.
Enviant un correu a l’adreça electrònica: mediacio@cerdanyola.cat, adjuntant el model de sol·licitud per establir un primer contacte amb el Servei Municipal de Mediació Ciutadana. Posteriorment, però, caldrà formalitzar la petició i presentar el model degudament signat a l'OAC.

Documentació

No cal aportar cap documentació específica. Només la sol·licitud

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Un cop rebuda la sol·licitud l’equip del SMMC es posarà en contacte amb els/les interessats/ades.

Horari d'atenció del SMMC:
dilluns i divendres de 8:00 a 15:00h
 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics