Sol·licitud d'ús periòdic de les instal·lacions esportives

Descripció
Sol·licitud d’instal·lacions esportives municipals per activitats periòdiques.

Qui ho pot demanar?
Entitats esportives de Cerdanyola del Vallès.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

  • Projecte esportiu de l’entitat.
  • Còpia d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de 150.000 € per víctima i de 600.000 € per sinistre i rebut conforme aquesta està al corrent de pagament.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics