Sol·licitud d'ús puntual de les instal·lacions esportives

Descripció
Sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives municipals per a activitats puntuals.

Qui ho pot demanar?
Entitats de Cerdanyola del Vallès, tant esportives com d’altres àmbits.
També Entitats de fora de Cerdanyola o particulars.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

  • Projecte de l’activitat amb quadrant detallat d’horaris (incloent necessitats de muntatge i desmuntatge)
  • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de 150.000 € per víctima i de 600.000 € per sinistre, amb rebut d’estar al corrent de pagament.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït per a les Entitats del municipi.
Les Entitats de fora de Cerdanyola i els particulars hauran de pagar el preu públic establert a la corresponent Ordenança fiscal.
 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics