Sol·licitud per rebre les notificacions municipals electrònicament

Descripció

Sol·licitud per rebre totes les notificacions municipals en format electrònic.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física.

On es pot tramitar?

Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).

Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Documentació necessària

Cal el model específic.

Si el tràmit es fa presencialment, cal presentar-lo a l’OAC. Si es fa electrònicament, cal descarregar-se’l, omplir-lo i adjuntar-lo.

Taxa o preu públic

Tràmit gratuït.

Observacions

Al model s’inclou el contingut i les conseqüències d’aquesta sol·licitud.

Aquesta sol·licitud es pot revocar en qualsevol moment. Per fer-ho, cal presentar el model corresponent en les mateixes condicions que el de la sol·licitud.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics