Sol·lictud de llicència d'obres i ocupació de la via pública per companyies subministradores de serveis

Qui ho pot demanar?
El pot demanar qualsevol companyia subministradora de serveis, en nom propi o en representació d’altre, degudament acreditat, per sol·licitar la llicència d'obres i ocupació de la via pública .

On es pot tramitar?
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el documents de la sol·licitud.

Documentació

  • Sol·licitud normalitzada
  • Plànol d’emplaçament (Cartografia oficial escala 1:1000)
  • Plànol de l’actuació (Planta i secció)
  • Plànol de l’ocupació
  • Assumeix de la direcció d’obra
  • Projecte tècnic
  • En cas que sigui necessari, s’aportaran el s informes favorables de les administracions actuants pertinents (Diputacióde Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, ...

Es pot realitzar consulta prèvia a través de la pàgina Web municipal, mitjançant correu electrònic o amb consulta presencial o telefònica a les dependències del Servei d’Urbanisme.

Pàgina web municipal:           www.cerdanyola.cat/urbanisme
Adreça de correu electrònic:  info.urbanisme@cerdanyola.cat

Telèfons del Servei d’Urbanisme:
Tel.: 93 580 88 88 ext.: 3560
Tel.: 93 591 41 22
Fax: 93 580 16 60

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics